دریافت رایگان و قانونی نسخه تجاری توزیع ردهت (RHEL)

همان‌طور که می‌دانید توزیع اصلی ردهت سال‌هاست که به RHEL (RedHat Enterprise Linux) به معنای لینوکس سازمانی ردهت تغییر نام داده و برای دریافت و استفاده از آن باید مبلغی را به شرکت ردهت پرداخت

ادامه مطلب »